STREFA ECON

portal Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Dr Mateusz Jankiewicz z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii zajął pierwsze miejsce w konkursie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2020/2021 w kategorii najlepsza praca doktorska.

Praca pt. „Przemiany w strukturze konsumpcji w państwach europejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju” została napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szulc, prof. UMK, a jej publiczna obrona odbyła się we wrześniu 2021 roku.

Dr Mateusz Jankiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zastosowaniami narzędzi współczesnej statystyki i ekonometrii przestrzennej w badaniach ekonomicznych, koncentrując swoje zainteresowania wokół metod modelowania struktury procesów ekonomicznych oraz zależności pomiędzy nimi w aspekcie przestrzennym i przestrzenno-czasowym. Jestem autorem i współautor licznych publikacji z zakresu modelowania zależności makroekonomicznych z uwzględnieniem interakcji pomiędzy sąsiadującymi jednostkami terytorialnymi.

Udostępnij

Skip to content