STREFA ECON

portal Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

5 października 2022 roku zainaugurowano nowy rok akademicki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Truniu.  W trakcie wydarzenia odbyła się immatrykulacja studentów I roku. 

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego to nie tylko okazja do złożenia uroczystego ślubowania przez nowo przyjętych studentów – tradycyjnie już wręczono medale za zasługi na rzecz Wydziału. W tym roku otrzymali je: Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, dr Dorota Górecka z Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii oraz dr Krzysztof Kannenberg z Katedry Ekonomii. 

W trakcie wydarzenia wyróżnieni zostali także pracownicy świętujący 50-lecie swojej pracy zawodowej na naszym Wydziale: dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski (Katedra Ekonometrii i Statystyki) oraz prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy).

Nagrody odebrały także Maria Kajewska – najlepsza absolwentka Wydziału (ukończyła studia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie) oraz Marta Czarkowska (finanse i rachunkowość) – najlepsza studentka w roku akademickim 2021/2022.

Wydarzenie uświetniły także przemówienia gości: prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej, Prorektor ds. Studenckich, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Wojciecha Sobieszaka, Przewodniczącego Rady Biznesu działającej przy WNEiZ UMK.

W roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu zajęcia co do zasady prowadzone będą w sposób stacjonarny. Naukę na naszym Wydziale w tym roku rozpoczęło około 500 studentek i studentów, studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Udostępnij

Skip to content