STREFA ECON

portal Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

7 czerwca 2022 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Porozmawiajmy o…”. Tym razem tematem przewodnim był wolontariat pracowniczy.

Wolontariat pracowniczy staje się coraz bardziej popularny w biznesie. Choć na zachodzie programy wolontariackie w dużych korporacjach cieszą się ogromnym powodzeniem już od kilkunastu lat, to w Polsce trend ten zauważalny jest mocniej dopiero od jakiegoś czasu. Rozpoczęcie działalności wolontariackiej jest zwykle świadomym krokiem pracodawcy, choć zdarzają się sytuacje, że to pracownik sam udziela się charytatywnie, a dopiero później prosi o oficjalne wsparcie pracodawcy. Jakie są korzyści z wolontariatu pracowniczego? Jakie bariery stoją przed firmami wdrażającymi programy wolontariackie? Dlaczego to instytucje finansowe najczęściej angażują się w tego typu działalność? Między innymi o tym dyskutowali przedstawiciele biznesu i nauki w trakcie wydarzenia, które niedawno odbyło się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Wolontariat niejedno ma imię

Wsparcie w ramach wolontariatu pracowniczego może przybierać różną formę – od sprzątania lasów, przez remont miejsc użyteczności publicznej po prowadzenie zajęć z informatyki dla seniorów. To wszystko to oczywiście tylko przykłady – forma, jaką przybierze wolontariat zależy w dużej mierze od pomysłu pracodawcy, jak i samych pracowników. Firmy, organizując swoje programy wolontariackie, często robią bowiem konkursy wśród pracowników, przyznając granty na realizację najciekawszych, zgłoszonych projektów. Przykładem takiego programu może być „Tak! Pomagam”, od kilku lat organizowany przez Provident Polska.

Provident od początku działalności w Polsce prowadzi działania wolontariackie, w które angażują się pracownicy oraz współpracujący z firmą Doradcy Klienta. Od 2006 r. w firmie działa Tak! Pomagam – program wolontariatu pracowniczego. Jest to odpowiedź zarówno na oczekiwania zespołu, jak i na potrzeby beneficjentów. Tak! Pomagam jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. To także istotny element budowania zaangażowania pracowników i doradców

mówi Agnieszka Krajnik, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej, jedna z panelistek w trakcie wydarzenia.

Korzyści z wolontariatu pracowniczego

O korzyściach z wolontariatu zaproszeni goście dyskutowali najczęściej. Wśród benefitów wymieniano przede wszystkim możliwość integracji pracowników, rozwoju ich kompetencji i umiejętności niekoniecznie związanych z obowiązkami zawodowymi.

Wolontariat pracowniczy stał się bardzo docenianym aspektem w ramach oferty przedsiębiorstw dedykowanych rynkowi pracy. Uwrażliwia pracowników, integruje, angażuje w aktywności bliskie zainteresowaniom pracowników, rozwija oraz motywuje. Te wszystkie czynniki wpływają na poprawę relacji interpersonalnych w środowisku biznesowym, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników finansowych oraz umocnienie wizerunku firmy, jako odpowiedzialnej, zaangażowanej społecznie, wykorzystującej swój potencjał do czynienia dobra

podkreśla Joanna Piersa z Fundacji ERBUD Wspólne Wyzwania, uczestniczka debaty oksfordzkiej, która odbyła się w trakcie konferencji.

Badania nad wolontariatem

Konferencja podzielona była na kilka bloków tematycznych. W pierwszym z nich – debacie oksfordzkiej, prowadzonej przez Grzegorza Nawrockiego – dyskutowano o tym, czy wolontariat pracowniczy to rzeczywiście wyraz pewnego rodzaju filantropii firm, czy może wręcz przeciwnie – działanie nastawione tylko i wyłącznie na zysk. W kolejnych blokach zaproszeni goście rozmawiali o roli wolontariuszy w firmach, współpracy organizacji NGO’s z biznesem oraz o tym, dlaczego to instytucje finansowe w wolontariat pracowniczy angażują się najczęściej. Ostatnią częścią była sesja międzynarodowa, gdzie wraz z zagranicznym partnerami WNEiZ w badaniach nad wolontariatem (Uniwersytetem w Oulu) dyskutowano o tym, jak tego typu aktywność wygląda w Finlandii i czy prowadzi do innych efektów.

Konferencja to efekt silnych i pozytywnych relacji z wieloma firmami, które robią wolontariat oraz NGOsami i innymi organizacjami. W pewnym sensie było to podsumowanie pięcioletnich badań na temat wolontariatu, które owocują licznymi spostrzeżeniami. Dyskusje w poszczególnych panelach potwierdziły, że wolontariat pracowniczy to sytuacja win-win, wolontariuszom daje poczucie sensowności pracy, wzmacnia relacje ze współpracownikami i firmą oraz daje odskocznie od codziennych obowiązków. Dla firm wolontariat daje możliwość zaangażowania się w sprawy społeczności, w której firma na co dzień funkcjonuje

podsumowuje wydarzenie prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, pomysłodawczyni konferencji.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele firm z sektora finansowego i budowlanego oraz organizacji non-profit.

Udostępnij

Skip to content