STREFA ECON

portal Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

W środowisku biznesowym spotykamy się z różnymi osobami – z jednymi nasza współpraca wydaje się być zawsze wyzwaniem, z innymi natomiast przyjemną formalnością. Bywa tak, że różnice, które nas dzielą powodują konflikty lub błędy w komunikacji. Nasze postrzeganie świata i jego interpretacja wpływa na to w jakim stopniu wykonujemy daną pracę i jakie mamy względem niej oczekiwania.

Z tego tekstu dowiesz się:

  • dlaczego nieraz trudno nam się jest komunikować?
  • co to jest model DISC?
  • jaki jest Twój styl działania?
  • w jaki sposób zmiana nastawienia może ulepszyć pracę w grupie?

Aby lepiej poznać sposób myślenia ludzi, którymi się otaczamy możemy sięgnąć do wielu różnych modeli badających cechy osobowościowe. Mogą one w mniejszym lub większym stopniu wpływać na oddziaływanie jednostki na otoczenie. Jednym z nich jest test DISC – model wyróżniający cztery podstawowe typy zachowań. Są one odpowiednio dopasowane na osiach x i y. Na osi x znajduje się przedział percepcji oraz intuicji, na osi y znajduje się (od góry) myślenie oraz uczucia

Schemat modelu DISC - oś czasu: Na osi x znajduje się przedział percepcji oraz intuicji, na osi y znajduje się (od góry) myślenie oraz uczucia.
Typy zachowań w modelu DISC

Dominance (dominacja) – jest to typ, który jest skoncentrowany na osiąganiu wyznaczonych celów. Opiera swoje rozumowanie o fakty, łatwo i szybko podejmuje decyzje, a także jest skłonny do ryzyka i rywalizacji. Na modelu jest oznaczony kolorem czerwonym.

Influence (wpływ) – osoba kierująca się tym stylem myślenia jest otwarta i kreatywna. Często niesie ze sobą dużą dozę pomysłów i innowacji, którymi chętnie się dzieli. Ten styl ma kolor żółty.

Steadiness (stabilność) – jest to typ charakteryzujący się spokojem i dbałością o innych. Dzięki temu wzbudza zaufanie wśród współpracowników. Potrafi dobrze słuchać, a także odczytywać emocje u innych. Jest oznaczony kolorem zielonym.

Compilance (sumienność) – dla ostatniego z typów priorytetem zdają się być liczby, fakty, argumenty. Słowem różnego rodzaju dane, które umożliwią rozwiązanie określonego zadania. Osoby, które kierują się tym stylem myślenia stawiają na logikę, racjonalność, precyzję oraz dokładność. Na modelu Compilance oznaczone jest kolorem niebieskim.

Model DISC a rzeczywistość – przykłady i zastosowanie

Zdarzają się osoby, których domeną w działaniu zdaje się być wykonanie powierzonej pracy według określonych reguł (np. kierują się stylem compilance). Lubią one analizować, zbierać oraz interpretować podane informacje. Najczęściej osoby myślące podobnie będą działały w niemalże identyczny sposób i współpraca będzie przebiegała pomyślnie dla każdej ze stron. Problem pojawi się np. kiedy dana osoba nie zasygnalizuje nam odpowiednio swojego podejścia do określonej czynności. Może wydawać nam się wówczas wtedy, że jest negatywnie do nas nastawiona, nie chce z nami współpracować, bądź nie słucha tego co do niej mówimy (ponieważ np. jest zajęta sukcesywnym rozwiązywaniem zadania). Powodem, dla którego tak się dzieje może być nasza niewiedza względem sposobu postępowania danej osoby, a także niezrozumienie również naszego sposobu działania przez naszego rozmówcę (np. bardziej innowacyjnego, które w znacznym stopniu wykracza poza podane zasady). Takie postępowanie może spowodować konflikt i obniżyć możliwość produktywności obydwu stron, ponieważ ich potrzeby (bądź potrzeby jednej z nich) będą niespełnione. Wiedza na temat stylów myślenia może pomóc nam zrozumieć jakie wartości liczą się dla naszego rozmówcy i jakie ma on względem danej sytuacji oczekiwania.

W jaki sposób zmiana nastawienia może ulepszyć pracę w grupie, czyli jak skutecznie używać modelu DISC?

Warto jest prześledzić i sprawdzić jaki typ osobowości sami posiadamy lub do którego jest nam najdalej. Następnie dowiedzieć jaki styl myślenia mają osoby z naszego najbliższego środowiska. Nieraz wydaje się nam, że coś co jest oczywiste dla nas jest również takie dla kogoś innego. Często wiele nieporozumień ma swoje źródło w różnicy w priorytetach – dla jednego będzie to skuteczna i szybka realizacja celu, dla innego będzie to proces jaki temu towarzyszy. Taka wiedza pozwoli nam na lepsze zrozumienie potrzeb drugiej strony i wpłynie pozytywnie na relację, co za tym idzie również i współpraca będzie przebiegała pomyślniej.

W odniesieniu do organizacji model DISC może być na szeroką skalę wykorzystywany w procesie rekrutacji. Dzięki precyzyjnym informacjom dotyczącym opisu stanowiska możemy przyśpieszyć skutecznie wybór odpowiedniego kandydata/ kandydatki, a także dać pełną informację dla osób zainteresowanych (żeby sami łatwiej mogli określić czy jest to praca dla nich).

Także tworząc zespoły projektowe można (a nawet trzeba) kierować się informacjami związanymi z danymi typami myślenia. Mając precyzyjne dane poznajemy mechanizmy komunikacji pracowników oraz ich sposób reakcji na dane bodźce z otoczenia. Dzięki temu wiemy w jaki sposób dobierać grupy, aby praca była jak najbardziej efektywna. Dodatkowo otrzymujemy informację jaki jest najlepszy sposób na ich motywację.

Przedstawione powyżej typy mogą tworzyć wiele różnych kompilacji zachowań wśród ludzi. Zdarza się tak, że do jednej osoby pasuje więcej niż dwa style. Niektóre z nich pod wpływem życiowych doświadczeń mogą ewoluować bądź zaniknąć całkowicie. Niemniej jednak przedstawiona metoda umożliwia lepszą komunikację i zwiększa możliwość podejmowania właściwych decyzji. 

Autorka: Sylwia Kogucińska

Udostępnij

Skip to content