STREFA ECON

portal Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Prof. dr hab. Piotr Fiszeder z Katedry Ekonometrii i Statystyki uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki dla projektu „Metody odporne dla modeli zakresu cen – Analiza ryzyka i współbieżności na rynku kryptowalut”.

Rynek kryptowalut jest mały w porównaniu z rynkami tradycyjnych walut, akcji lub obligacji – z tego powodu duże zlecenie może znacząco wpływać na ceny kryptowalut. Wpływa to na postrzeganie rynku przez dużych instytucjonalnych inwestorów – jest on dla nich o wiele mniej atrakcyjny. Ponadto jest on zdominowany przez małych inwestorów, co powoduje, że jest nieefektywny i mocno spekulacyjny.

Zmienność kryptowalut ma inne własności w porównaniu ze zmiennością innych aktywów finansowych. Jest to spowodowane różnymi przyczynami. Wartość nowych aktywów cyfrowych nie jest oparta na żadnych aktywach materialnych, firmie ani gospodarce kraju, ale opiera się na algorytmie, który jest w stanie śledzić wszystkie transakcje. Kryptowaluty zawierają okresy o bardzo dużej zmienności. Okresy te są często związane z cyberprzestępczością i dezorientacją dotyczącą istniejących regulacji. Co więcej, kryptowaluty doświadczają w wielu okresach zachowań wybuchowych

– podkreśla prof. dr hab. Piotr Fiszeder, autor projektu

Jednym z dwóch głównym celów badawczych projektu jest ocena dokładności prognoz wariancji i kowariancji stóp zwrotu zbudowanych na podstawie modeli zmienności z zastosowaniem metod odpornych oraz cen minimalnych i maksymalnych dla różnych rodzajów kryptowalut. Naukowiec zamierza także pochylić się nad analizą miar ryzyka oszacowanych za pomocą metod odpornych oraz cen minimalnych i maksymalnych na rynku kryptowalut.

Projekt będzie podzielony na trzy główne obszary badawcze skupione wokół odpornych metod z cenami minimalnymi i maksymalnymi, modelowaniu i prognozowanie wariancji i kowariancji stóp zwrotu kryptowalut oraz analizie miar ryzyka dla szerokiej klasy altkoinów i tokenów.

Wyniki badań powinny poszerzyć wiedzę na temat metod modelowania i prognozowania wariancji i kowariancji stóp zwrotu oraz miar ryzyka. Ze względu na szczególne charakterystyki kryptowalut, takie jak okresy bardzo dużej zmienności, wyniki badań mogą być użyteczne w analizie kryzysów finansowych oraz kryzysu związanego z COVID-19. Otrzymany grant opiewa na kwotę 366 610,00 złotych.

Udostępnij

Skip to content